Cymdogaeth gynaliadwy Llanymddyfri

Share

Rydym wedi sicrhau cyllid gan Gyngor Sir Gâr ar gyfer astudiaeth dichonoldeb ar gyfer cymdogaeth beilot ‘un blaned’ ar gyrion Llanymddyfri.

Prynir a mesurir tir. Ymgynghorir â’r gymuned leol ac rydym am i bobl leol ymwneud yn weithredol â chynllunio’r prosiect, oddi fewn i baramedrau’r amcan cyflawn.

Byddai, gobeithio, yn adfywio ffawd y dref hyfryd hon.

Roedd yna cyfarfod cyhoeddus ar Ebrill 20.

Poster y cyfarfod cyhoeddus ar gyfer cymdogaeth gynaliadwy

Ar ddiwedd yr astudiaeth chwe mis ceir cynllun busnes a strategaeth sut i symud ymlaen i wneud y datblygiad yn realaeth.

Poster y cyfarfod cyhoeddus ar gyfer cymdogaeth gynaliadwy