Cymdogaeth gynaliadwy Llanymddyfri

Share

Gwahoddir preswylwyr lleol i ymuno â phrosiect i greu cymdogaeth gynaliadwy newydd gyda thai fforddiadwy, i’w leoli ger Llanymddyfri. Byddent yn medru cynllunio eu preswylfeydd a chyfleusterau, a gellid prynu neu rentu cartrefi, ac o faint amrywiol.

Mae’r gwahoddiad yn dilyn cyfarfod ar 14 Tachwedd pan heidiodd preswylwyr ardal Llanymddyfri i ystafell ddigwyddiadau Gwesty’r Castell i glywed canlyniad yr astudiaeth chwe mis, a gynhaliwyd ar ran Rhwydwaith Calon Cymru, i ymarferoldeb cymdogaeth newydd ar gyrion y dref.

Yn dilyn cyflwyniad llawn gwybodaeth gan Dr. R. Brinley Jones, Arlywydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, amlinellodd yr ymchwilydd lleol, Patricia Dodd Racher, gynnwys ei hastudiaeth, sy’n argymell ffurfio dau Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol, un i ofalu am gynlluniau lleol a’r ail yn ymddiriedolaeth ‘ymbarel’ er mwyn annog prosiectau cyffelyb ar hyd coridor Calon Cymru. Gellir lawr lwytho’r prosiect cyfan, gyda’r argymhellion, ar www.caloncymru.org

Cyfarfod Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Yn dilyn yr adroddiad mae Rhwydwaith Calon Cymru wedi trefnu darganfod ffeithiau am Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol ar ddydd Sul, Ionawr 7fed 2018 o 11am i 4pm yng nghanolfan gymunedol yr YMCA yn Sgwâr y Farchnad, Llanymddyfri. Yr arweinydd fydd Ian Crawley o Rwydwaith Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol.

Estynnir gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy ac o bosibl bod yn gysylltiedig – yn arbennig oedolion ar y rhestr aros am dai, ac oedolion a ffermwyr ifanc sy’n chwilio am eu cartref cyntaf. I ddarganfod mwy, e-bostiwch info@caloncymru.org neu ffoniwch y swyddog gweinyddol, David Thorpe ar 07901 925671