Nodweddion cymunedol

Share

Bydd cymunedau ‘Un Blaned’ yn y Gymru wledig yn gwneud y mwyaf o’u rhinweddau i gryfhau eu heconomïau lleol.

Byddent yn trin y tir mewn modd cynaliadwy gan ddefnyddio garddwriaeth ac amaethgoedwigaeth organig a choetiroedd cymysg.

Yna, byddai hyn yn eu galluogi i gyflenwi llawer o’u hanghenion eu hunain a’u hardaloedd lleol a thu hwnt gyda chynnyrch o’r tir

Byddai ganddynt y dewis o ddefnyddio’r label ‘un blaned’ gwahaniaethol ar gyfer eu cynnyrch, fel y cynhyrchion hyn o Ddatblygiadau ‘Un Blaned’ Cymreig eraill:

Byddant yn fannau pleserus i fyw ynddynt sy’n garbon sero, anllygredig ac iachus ac i bawb o bob oed a gallu. Dyma rai enghreifftiau ysbrydoledig o bedwar ban byd: